• 1401/04/29 - 11:55
  • 51
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی Webometrics در ژانویه ۲۰۲۲ در مقایسه جولای ۲۰۲۱

Ranking Webometrics
  • گروه خبری :
  • کد خبر : 52302
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید