برگزاری کارگاه‌ کلینیکال ترایال جهت ارتقائ سطح کیفی پژوهش در دانشکده دندانپزشکی

برگزاری کارگاه‌ کلینیکال ترایال جهت ارتقائ سطح کیفی پژوهش در دانشکده دندانپزشکی

اتصال دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

اتصال دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

لیست مجلات علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس

لیست مجلات علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس

گزارش علم سنجی تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم درپایگاه web of science

گزارش علم سنجی تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم درپایگاه web of science

میز خدمت(راهنماها و دستورالعمل ها)

راهنمای ایجاد پروفایل در گوگل اسکالر

دستورالعمل نحوه پاسخ دهی به بازخوردها

راهنمای ثبت شناسه Researcher ID

راهنمای ثبت شناسه Orcid

راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی Scopus

دستورالعمل نقل و انتقالات اعضای هیات علمی

دستورالعمل چگونگی نوشتن افیلیشن

آشنایی و نحوه ثبت نام با شبکه اجتماعی ResearchGate

راهنمای ایجاد پروفایل در Publons