رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه:

آقای دکتر محمد آقاعلی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

شماره تلفن: 32854011

 

کارشناس علم سنجی و پایش

معظمه گروهی

کارشناسی ارشد علم سنجی

شماره تماس: 32854013- داخلی 301


آدرس: خیابان صفاشهر، کوچه 1/1، کوچه 4، پلاک 83، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه سوم